Mapa de crisis humanitarias en 2022

Elaboración propia
AOD por países
AOD por países
2010 - 2022

Elaboración propia a partir de datos OCDE

AOD descentralizada en España
AOD descentralizada en España
2022

Elaboración propia

Mapa de crisis humanitarias en 2018
Mapa de crisis humanitarias
2022

Elaboración propia